Bli Nordway

Vill du bli Nordway Store?

Har du en butik eller IT-relaterad firma och vill du ansluta dig till oss?  

Det finns många fördelar att vara en del utav Nordway Store-kedjan! 

Nordway Store startade 2008 som en motpart till de stora elektronikjättarna som etablerade sig i Sverige. Målet var gemensamma inköp och marknadsföring. Bland annat via den gemensamma webbplatsen. Många av grundidéerna finns kvar men numera handlar det mera om tjänsteförsäljning och vidareutbildning för att kunna ta hand om de lokala kundernas krav om problemfri IT. Vårt motto har därför blivit ”Trygg IT”.

Vision och mission

Vi skall bli Sveriges största kedja av oberoende IT-återförsäljare. Kedjans medlemmar ska genom gemensamma krafter och eget hårt arbete generera vinster till sina ägare. Missionen är Trygg IT för våra kunder.

Nordwaystore.se – vår gemensamma plattform

På nordwaystore.se presenterar vi alla våra tjänster och kedjans medlemmar har också möjlighet att profilera sina egna tjänster och produkter via den egna medlemssidan. Vi har också knutit en E-handelsplats till sidan där medlemma kan hänvisa kunder. Som medlem får du den marginal som ett köp på denna sida genererar i ditt område eller i det fall du skickat din unika länk till kunden.

Gemensamma leverantörsavtal

En annan stor del är att förhandla fram avtal med våra leverantörer. Dessa kan gälla allt från priser, kickback, marknadsbidrag, utbildningar, frakter och returhantering. Som medlem får du givetvis ta del av dessa avtal.

LO & PRO väljer Nordway Store

Våren 2022 tecknade Lo & PRO avtal med Nordway Store avseende med Cirkulär IT. Totalt berör detta 1.750.000 medlemmar. Försäljningen sker via det gemensamma bolaget men från en specialanpassad hemsida. Som medlem har du stora fördelar att marknadsföra detta lokalt och erbjuda Cirkulär IT till denna kundgrupp.

Fyll i uppgifterna nedan för att ansöka om att bli en av Nordway Store!